BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN QUAN HÓA

Truy cập

Hôm nay:
121
Hôm qua:
429
Tuần này:
121
Tháng này:
12877
Tất cả:
1859915

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá trang web của chúng tôi như thế nào?

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHU ỦY NHIỆM KỲ 2020-2025

 

       

                                           

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân công nhiệm vụ Chi ủy

Chi bộ bệnh viện đa khoa nhiệm kỳ 2020 - 2025

 
  
 

 

 


- Căn cứ điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam;

- Căn cứ Quy chế làm việc của Chi ủy Chi bộ Bệnh viện đa khoa Quan Hóa nhiệm kỳ 2020 - 2025;

          - Căn cứ cuộc họp ngày 19/05/2020 của Chi ủy Chi bộ.

 

CHI ỦY QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phân công các đồng chí chi ủy viênphụ trách các lĩnh vực công tác như sau:

1. Đồng chí: Nguyễn Xuân Lợi:  Bí thư  Chi bộ, Giám đốc bệnh viện:

Chịu trách nhiệm quán xuyến toàn diện sự lãnh đạo của Chi bộ, Chi ủy trên các lĩnh vực công tác chuyên môn của  đơn vị. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác: chính trị tư tưởng; tổ chức cán bộ; kế hoạch - tài chính; cơ sở vật chất, thiết bị; cải cách hành chính; đối ngoại; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác giáo dục chính trị tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công tác thi đua, khen thưởng.

2. Đồng chí: Nguyễn Xuân Lương:  Chi ủy viên trực, TP KHTH:

Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác: Xây dựng Đảng của Chi bộ; chế độ thông tin, báo cáo và  bảo mật, tham mưu cho Chi ủy triển khai thực hiện Quy chế dân chủ. Xây dựng Chương trình hành động, Kế hoạch thực hiện Nghị Quyết của cấp trên; chỉ đạo, giám sát công tác chuyên môn các khoa, phòng trong đơn vị.

3. Đồng chí Lương Văn Đậm: Chi ủy viên - Trưởng khoa Ngoại - LCK: 

Phụ trách các lĩnh vực công tác: Kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Chi bộ , Chi ủy; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; phụ trách chỉ đạo hoạt động của các đoàn thể.

4. Đồng chí: Nguyễn Thị Hương: Chi ủy viên, Trưởng khoa dược:

Phụ trách các lĩnh vực công tác: Dân vận, báo cáo viên, tuyên truyền viên, công tác phát triển đảng viên của Chi bộ.

Điều 2. Các đồng chí Cấp ủy căn cứ nhiệm vụ được phân công chủ động triển khai thực hiện, báo cáo kết quả tại các cuộc họp của Chi ủy.

Điều 3. Các đồng chí trong Chi ủy chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

 

Nơi nhận:                                                                                     T/M CHI ỦY

- Các Đ/c trong Chi ủy (t/h);                                                               BÍ THƯ

- Lưu Chi bộ.

 

 

                                                                                                 Nguyễn Xuân Lợi

 

 

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h